Video

Digital Port Solutions

Voor
Vopak Agencies

Situatie

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van de maritieme industrie en de ambitie om hier een bepalende rol in te spelen, is Vopak Agencies begin 2019 gestart met Digital Port Solutions. Een team werd gebouwd om de digitale strategie “from Agent to eGent” verder vorm te geven, en ook daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. Na een aantal maanden werd Innovation Booster ingehuurd om snelheid te maken op het gebied van klant validatie bij een van de initiatieven. De project goals waren: (1) (in)valideer de klantwaarde van een innovatief initiatief, (2) Identificeer “problem-solution fit” en (3) Observeer de way of working en draag verbeteringen aan.

Oplossing

Vanuit de digitale strategie werden initiatieven geïdentificeerd waarmee de verschillende propositie teams binnen Digital Port Solutions aan de slag gingen. Daarbij lag de focus van de propositie teams vooral op het testen van de haalbaarheid (feasibility) van de mogelijke propositie zonder dat de klantvraag (desirability) of potentiële winstgevendheid was gevalideerd. Samen met het innovatieteam zijn we vervolgens begonnen met het mappen van assumpties op de “activiteiten, pijnen en voordelen” van het klantsegment: Ship Owners. In de 3 weken die volgde hebben we deze aannames getest middels interviews met klanten.  

 

Met de opgedane learnings uit de interviews hebben we de oplossing aan kunnen scherpen zodat deze beter aansloten op de behoefte van het klantsegment. In week 4 en 5 werd problem-solution fit voor het initiatief bereikt. De “customer centric” aanpak had hiermee haar succes bewezen en werd overgenomen door de overige propositie teams. De iteratie op het innovatieproces is vervolgens vastgelegd in een nieuwe versie van de innovatiefunnel.

Resultaten

  • Problem-solution fit voor het initiatief
  • Inschrijvingen voor de pilot periode (eind 2019) van deze propositie 
  • Iteratie op het innovatieproces, vastgelegd in een innovatie funnel
  • Getraind team op “klantgericht innoveren”

Geïnspireerd?

Bel een Booster