Video

Interne innovatie versnellen door IT dichter bij de business te brengen

Voor
NN Investment Partners

Situatie

Nadat we samen met NN IP een nieuwe manier van werken hadden neergezet voor het Innovatie Platform, was het belangrijk om deze methodiek in praktijk te brengen. Een van de belangrijkste initiatieven van NN IP was de herontwikkeling van een intern research tool voor de beleggingsafdelingen. De uitdagingen waarmee het Innovatie Platform werd geconfronteerd, waren een grote kloof tussen het ontwikkelingsteam en de beleggingsteams en ontmoediging aan beide kanten vanwege de trage ontwikkelsnelheid. Ook was het niet duidelijk hoe de eerste versie moest worden ontmanteld en herverdeeld. De oplossing lag bij het toevoegen van een Innovation Driver aan het team, deze rol is een combinatie van Scrum Master, Product Owner en Business Analist. Tijdens het innovatieproces helpt de Innovation Driver teams richting, focus en de juiste inzichten te geven.

Oplossing

We zijn begonnen bij de eerste fase van ons innovatieproces, waarin we het probleem onderzoeken en grondige analyses uitvoeren. We hebben interviews gedaan, een demo van onze bevindingen gehouden en daarna hebben we de prioritering door deze groep toekomstige gebruikers laten doen. Dit creëerde grote buy-in voor het project. We hebben dit moment ook gebruikt om inzet en tijd te vragen aan de gebruikers om in het project te investeren. Dit vormde onze zogenaamde Senior User group. Elke week hebben zij twee uur lang actief meegewerkt in werksessie en hebben de gebruikers en het development team gezamenlijk de applicatie verder verfijnd en ontworpen. Door conflicterende wensen samen te bespreken, konden we direct met de gebruikers de best passende oplossing proberen te vinden die aansluit bij ieders behoeften. Voor het ontwikkelingsteam was dit een nieuwe manier om inzicht te krijgen in de wereld van hun gebruikers en leerde het hen een nieuwe manier van werken met de business.

Resultaten

  • Een gerealiseerde applicatie vanuit een self-service filosofie.
  • Iemand intern opgeleid tot Innovation Driver.
  • Nieuw enthousiasme en betrokkenheid rond het project.
  • Bewustzijn rond de noodzaak voor interne flexibiliteit toegenomen.

Geïnspireerd?

Bel een Booster