Video

De Uitgevers Hub

Voor
Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam

Situatie

Binnen de uitgeversmarkt is de voorspelbaarheid van het succes van uitgegeven boeken laag en de afhankelijkheid van toevalstreffers te groot. Het proces toont gelijkenissen met een roulettetafel, waarin je iets op de markt gooit zonder te weten of hier ook winst uit te behalen valt. Deze onzekerheid vormt een probleem voor de uitgever.

Daarnaast is de huidige actief lezende markt tanende. Weliswaar neemt de verkoop van boeken niet direct terug vanwege het hoge aantal boeken dat men elkaar nog cadeau doet, maar de groep actieve lezers neemt wel degelijk af. Dit betekent dat de afzetmarkt voor het type boeken dat Nieuw Amsterdam maakt langzaam kleiner wordt.

Oplossing

Team Riva is de naam van de 'speedboot' die uit het traject met Innovation Booster is ontstaan. Het doel van dit projectteam is om kansen voor (commercieel) succesvolle boeken snel te spotten in de markt. Zo heeft Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam (UNA) er een scout bij die ervoor kan zorgen dat het bedrijf als geheel beter gaat draaien. Zie dit als een spotter voor extra kurken om de hele fles te laten drijven. Riva probeert zicht te krijgen op wat een nieuwe lezersgroep het liefst zou willen zien. Met als doel de voorspelbaarheid van het succes van een boek te verhogen en het risico voor de uitgever te verlagen. Zo is er minder sprake van roulette, en kan een nieuwe lezersgroep voorzien worden van de boeken waar een bewezen behoefte aan is.

Resultaten

  • Een innovatie team met gevalideerd proces geïnstalleerd.
  • Getoetste methode voor het spotten van nieuwe kansen.
  • Experimentele methode voor het verhogen van de voorspelbaarheid dmv het toetsen van de behoefte bij een nieuwe doelgroep.
  • Stappenplan om innovatie een plek te geven binnen de organisatie.
  • Binnen 8 weken, 8 nieuwe leads voor potentieel succesvolle boeken.

Geïnspireerd?

Bel een Booster