Video

Een nieuw innovatieproces inrichten en meer betrokkenheid genereren onder werknemers

Voor
Alliander

Situatie

Hoe zorg je er als energie-voorziener voor dat de kennis en ideeën van je eigen medewerkers effectief worden gebruikt? Alliander stond voor de uitdaging om hun 7.000 werknemers te betrekken bij het ophalen van innovatieve ideeën. Bij veel ingediende ideeën hoort ook dat niet alles de selectie haalt om verder gevalideerd te worden. Daarom wilde Alliander ook hulp bij het voorkomen van teleurstellingen onder medewerkers wanneer hun initiatief niet wordt opgepakt.

Oplossing

We ontwikkelden een innovatieproces met een nieuwe governance structuur. Hierin worden ideeën eerder bij een teamleider dan bij een hogere manager belegd. Daarnaast valt binnen de nieuwe structuur nu ook de innovatiestudio. Hierin worden geselecteerde ideeën getest. Dit wordt gedaan door experimenten op te zetten en uit te voeren. De betrokkenheid onder medewerkers is hierbij vergroot doordat nu, makkelijker dan voorheen, kan worden samengewerkt met de indiener van het idee.

Medewerkers werden daarnaast actief benaderd om mee te doen aan brainstormsessies, waarbij zij hulp kregen bij het aanscherpen van hun ideeën. Hierdoor ontstond meer plezier en betrokkenheid rondom innovatie onder medewerkers in alle lagen van het bedrijf.


Resultaten

150 opgehaalde ideeën

6 uitgewerkte ideeën geïmplementeerd

€10.000.000 aan kostenbesparing gegenereerd

Meer betrokkenheid, meer plezier en minder weerstand rondom innovatie

Geïnspireerd?

Bel een Booster